Ολύμπιον Θεραπευτήριο, Πάτρα
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας διαθέτει 135 κλίνες.

Συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν: EXALCO/ALBIO 109C
Επιστροφή στην κορυφή Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε