TIPS FOR CORRECT PLACEMENT & MAINTENANCE OF FRAMES
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας επιλέξει τον “αλουμινά” που θα κατασκευάσει τα κουφώματά σας, υπάρχουν αρκετά σημεία που καλό είναι να προσέξετε κατά τη διάρκεια της παράδοσης και της τοποθέτησης των κουφωμάτων που επιλέξατε. Είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια γιατί μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη θερμομόνωση των κουφωμάτων. Κατά την τοποθέτηση, δεν πρέπει τα κουφώματα να έρχονται σε επαφή με την τοιχοποιία ή το πάτωμα καθώς, διαφορετικά, αναιρείται η θερμομόνωση. Ανάμεσα στο κούφωμα και την τοιχοποιία ή το πάτωμα, θα πρέπει να τοποθετούνται πλαστικοί τάκοι ή ειδικά ελαστικά περιμετρικά για να διατηρείται η θερμομονωτική ιδιότητα του κουφώματος και όλοι οι αρμοί θα πρέπει να σφραγίζονται με αφρώδες μονωτικό υλικό και στη συνέχεια με σιλικόνη.

Στο κάτω μέρος του κουφώματος, την ώρα της τοποθέτησης, άλλα και έπειτα στους αρμούς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στεγανωτικά υλικά. Όλα τα κουφώματα πρέπει να έχουν στην κάσα ειδικές τρύπες για την απορροή υδάτων που συγκεντρώνονται από τις βροχές και την υγρασία. Οι τρύπες αυτές καλύπτονται με ειδικές τάπες. Τα φύλλα των τζαμιών θα πρέπει να έχουν και αυτά νεροχύτες στο κάτω και στο πάνω μέρος.

Προσοχή στα εξαρτήματα
Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των κουφωμάτων αποτελούν σημαντικό παράγοντα, τόσο για την σωστή λειτουργία όσο και για την μακροζωία του κουφώματος. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα λάστιχα, οι μηχανισμοί, οι γωνίες, οι λαβές, οι μεντεσέδες, τα ράουλα, κλπ. Ο κατασκευαστής πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα εξαρτήματα που προτείνει και έχει εγκρίνει ο σχεδιαστής και παραγωγός του συστήματος αλουμινίου.

Σημαντικοί έλεγχοι κατά την παράδοση
Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης κάποια πολύ σημαντικά σημεία, όπως για παράδειγμα την επιφάνεια των προφίλ για πιθανά χτυπήματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε, σε συνεργασία με τον κατασκευαστή, την σωστή λειτουργία των κουφωμάτων και να προσέξετε εάν τα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί ίσια, δηλαδή δεν παρουσιάζουν κάποια κλίση.

Ανοιγόμενα κουφώματα
Όταν τοποθετηθεί ένα ανοιγόμενο κούφωμα, ανοίξτε το φύλλο του τζαμιού. Το φύλλο θα πρέπει να στέκεται σε οποιαδήποτε θέση και να μην κλείνει ή ανοίγει μόνο του και να ανοίγει σχεδόν αθόρυβα. Στα δίφυλλα κουφώματα, όταν είναι κλειστά, το κενό που υπάρχει ανάμεσα τους από την μέσα πλευρά θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο από πάνω μέχρι κάτω.

Ο τεχνικός θα σας υποδείξει και τον σωστό τρόπο ανοίγματος – κλεισίματος των κουφωμάτων, που θα πρέπει να τηρείτε προσεκτικά, ειδικά αν πρόκειται για κουφώματα με μηχανισμούς ανάκλισης. Εάν παρατηρήσετε μπλοκάρισμα της κίνησης, μην προσπαθείτε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα μόνοι σας, διότι υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσής του. Το πρόβλημα θα σας το λύσει το τεχνικό προσωπικό του κατασκευαστή κουφωμάτων που επιλέξατε.

Πόρτες εισόδου
Οι πόρτες εισόδου δεν πρέπει να κλειδώνουν με δυσκολία και δεν πρέπει να κουνιούνται αν τους ασκήσετε πίεση ή τις τραβήξετε όταν είναι κλειδωμένες. Όλες οι πόρτες εισόδου θα πρέπει να έχουν κατωκάσι, έστω και χαμηλό, ύψους 1 cm, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να τοποθετηθούν λάστιχα, με άμεση συνέπεια να μπάζουν. Θα πρέπει τα υλικά μόνωσης να τοποθετηθούν σωστά στην κάσα και στην περίμετρο της πόρτας.

Συρόμενα κουφώματα
Δεν θα πρέπει να μπορείτε να σηκώσετε το φύλλο του τζαμιού ενός συρόμενου κουφώματος. Ελέγξτε ότι τα φύλλα του συρόμενου κουφώματος έχουν το ίδιο πλάτος, σύροντας και βάζοντάς τα παράλληλα στο ίδιο σημείο. Τα φύλλα ενός συρόμενου κουφώματος πρέπει να είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος. Στο χωνευτό κούφωμα, το κενό μεταξύ αλουμινίου και τοίχου θα πρέπει να είναι καλυμμένο με προφίλ έτσι ώστε να μην εισχωρήσει η υγρασία από το νερό της βροχής. Όταν σύρετε χωνευτά κουφώματα πλήρως μέσα στον τοίχο, δεν πρέπει να βρίσκουν.

Έγγραφα που πρέπει να παραδίδει ο κατασκευαστής βάσει σήμανσης CE

Εγγύηση ποιότητας
Ο κατασκευαστής πρέπει να δίνει στον πελάτη την Εγγύηση Ποιότητας όλων των προϊόντων που έχουν τοποθετηθεί. Ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι δύο έτη και για να ισχύει, ο πελάτης πρέπει να τηρεί τους όρους περιοδικής συντήρησης και καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή, έτσι ώστε τα κουφώματα να διατηρούν τις υψηλές προδιαγραφές αντοχής στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Με την σωστή χρήση, συντήρηση και καθαρισμό, ο πελάτης μπορεί να συμβάλλει τόσο στην καλή τους λειτουργία, όσο και στην άψογη εμφάνισή τους.

Σήμανση CE
Θα πρέπει να λάβετε από τον κατασκευαστή το ειδικό έντυπο σήμανσης CE, που είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για κάθε κούφωμα οικιακής χρήσης. Το CE είναι τα αρχικά των γαλλικών λέξεων “Conformité Européenne” που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Το CE δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ποιότητα προϊόντων, αλλά ασφάλεια προς τον τελικό χρήστη. Τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων που ορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές για χρήση από τον καταναλωτή. Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τη Σήμανση CE, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δηλαδή παράνομα!Καθαρισμός Κουφωμάτων Αλουμινίου

Τα κουφώματα αλουμινίου δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. Ωστόσο, ο καθαρισμός κρίνεται αναγκαίος, όταν οι επικαθήσεις σκόνης, ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια των κουφωμάτων και θα πρέπει να γίνεται με νερό και προϊόντα καθαρισμού που έχουν pH μεταξύ 5,5 και 8.

  • Τα προφίλ αλουμινίου: Πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό απορρυπαντικό και χλιαρό – κρύο νερό και μαλακό πανί (όχι σύρματα και σκληρά σφουγγάρια) για την απομάκρυνση σωματιδίων σκόνης και άλλων κυρίως στις γωνίες.
  • Υπολείμματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία μπορείτε να τα απομακρύνετε με βαμβάκι και μπλε οινόπνευμα.
  • Τα προϊόντα Europa που φέρουν την ειδική σήμανση Seaside Class έχουν κατεργαστεί ειδικά με σκοπό τη μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον (πχ παραθαλάσσιο). Ειδικά για σπίτια που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα, ή σε μέρη με έντονο όξινο περιβάλλον η συντήρηση θα πρέπει να είναι πιο συχνή.

Συντήρηση – Λίπανση Κουφωμάτων Αλουμινίου

Για να διασφαλίσετε διαχρονικά την καλή ποιότητα των κουφωμάτων μετά την εγκατάστασή τους από τους τεχνικούς μας, θα πρέπει σε τακτά διαστήματα να συντηρείτε τα εξής μέρη:

  • Μηχανισμούς – μεντεσέδες: Όλα τα κινητά σημεία του κουφώματος μηχανισμοί κλειδώματος, αλλά και οι μεντεσέδες πρέπει να λιπαίνονται κάθε έξι (6) μήνες με σπρέι γράσου, ή σιλικόνης.
  • Τα λάστιχα: Πρέπει να ψεκάζονται με το ίδιο σπρέι, ή γράσο σιλικόνης και να σκουπίζονται με καθαρό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! (Να μην κάνετε ποτέ τα παρακάτω λάθη)

  • Το πλύσιμο των κουφωμάτων με πιεστικό μηχάνημα, ή λάστιχο ποτίσματος δεν ενδείκνυται. Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης των νεροχυτών απορροής που φέρουν τα προφίλ, ενώ είναι πιθανόν να δημιουργηθεί και μόνιμη υγρασία στη βάση του τζαμιού που θα προσβάλλει την στεγάνωσή του και θα προκαλέσει διείσδυση υγρασίας στο διάκενο του μονωτικού τζαμιού.
  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα, ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού.
  • Δεν τρίβουμε τα κουφώματα με σύρματα, ή άλλα υλικά που χαράζουν.
Επιστροφή στην κορυφή Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε