Νέα Οικοδομή Σταμελάκου, Τρίκαλα
Τετραόροφη Οικοδομή με θέσεις στάθμευσης.

Συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν: EXALCO/ALBIO 905C & EXALCO/ ALBIO 225
Επιστροφή στην κορυφή Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε