ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ
Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτιρίου γραφείων - Παλαιό Κτίριο Γραφείων Ελευθεροτυπίας. Αποτελείται από επτά ορόφους & δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης. Το έργο κατασκευάστηκε με το νέο, αυστηρότερο και πλέον απαιτητικό σύστημα LEED 4.1.

Συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν: ALUMIL S77 PHOS SUPREME / ALUMIL M7
Επιστροφή στην κορυφή Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε