Νέα Οικοδομή Γούναρη & Αιόλου, Λάρισα
Συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν: ALBIO 905C STANDARD, ALBIO 225

Χρώμα: RAL MAT 7005 NEOKEM

Έτος κατασκευής: 2019
Επιστροφή στην κορυφή Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε