Ξενοδοχείο NLH HOTEL, Συγγρού Αθήνα
Αντικατάσταση και προσθήκη νέων ηχομειωτικών κουφωμάτων 

Συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν: EUROPA 8000
Επιστροφή στην κορυφή Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε