Ολύμπιον Θεραπευτήριο, Καρδίτσα
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας

Συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν: ELVIAL 5600
Επιστροφή στην κορυφή Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε