Νέα Οικοδομή, Έλληνος, Τρίκαλα

Έλληνος, Τρίκαλα

Τετραόροφη Οικοδομή με θέσεις στάθμευσης.

Συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν: EXALCO/ALBIO 805C 

Επιστροφή στην κορυφή Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε